Nya projekt!

Interreg Nord stödjer viktigt arbete med att synliggöra samiska frågor på EU-nivå

 

Interreg Nords bägge styrkommittéer, Nord och Sápmi har haft gemensamt prioriteringsmöte den 1-2 oktober i ett höstvackert Tromsö med snö på fjälltopparna.

 

Styrkommittén för Sápmi prioriterade projektet ”Filling the EU-Sápmi knowledge gaps”. Projektet ska genom gränsöverskridande utbildningsinsatser och nätverksbyggande öka medvetenheten om hur EU:s beslut påverkar samiskt näringsliv och övrigt civilsamhälle. Projektet kommer även att belysa samiska frågor i EU och stärka EU institutionernas kunskap om Sápmi genom att arrangera EU Sápmi Week år 2022 i Bryssel.

 

Styrkommittén för Nord valde att prioritera 6 stycken nya projekt, som bland annat ska arbeta med litiumbatterier, robotik och exportsamverkan mellan Finland och Sverige. Insatsområdet för forskning och innovation är därmed fulltecknat.

 

En fullständig lista på prioriterade projekt finns här.

Vid frågor kontakta:

Iiris Mäntyranta, Förvaltande myndighet Interreg Nord
+46 10 22 55 376