Månadens projekt – Visit Arctic Europe II

Visit Arctic Europe II (VAE II) är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt för turism mellan finska och svenska Lappland samt norra Norge. VAE II finansieras av Interreg …

SAVE THE DATE!

March 23-24, 2022for Interreg Botnia-Atlantica and Interreg Nord's joint Celebration of cross-border cooperation, and kick-off for the new programme, Interreg Aurora …