Månadens projekt – AIDA II

Inom Interreg Nord projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) II - arkiv som aktörer i samtiden, har projektet haft förmånen att arbeta nära samiska slöjdare och …

Månadens projekt – Vandring i Kulturlandskap

De svenska och norska fjällen som ofta kallas Europas sista vildmark är ett kulturlandskap där människor verkat och bott i närmare 10 000 år. Idag är det ett aktivt …

Borderless Cooperation 2014-2020

Interreg Nord har tillsammans med Interreg Botnia-Atlantica tagit fram en bok för att visa på bredden av våra gränsöverskridande projekt och styrkan som kommer av att arbeta …