Ansökningsomgång 12 stänger den 14 maj

I dessa kristider ser vi den stora betydelsen av samarbete. I Nordprogrammet finns fortfarande både EU-medel och norska IR-midler att söka till kreativa gränsöverskridande …

Månadens projekt – Arctic Pulse

Arctic Pulse är starten till ett varumärkesbyggande för musik och kultur som produceras i arktiska Europa. Bakom projektet står organisationerna Norrbottensmusiken, …

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av att projekt kan drabbas av inställda resor och inställda evenemang på grund av Covid19 vill förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation …