Min ansökan

Det är just nu problem med att Min ansökan stängs ned. Om man är inloggad då tjänsten går ned, hamnar man på en intetsägande felsida. Ansökan i sig sparas var femte …

Ledamöter Övervakningskommitté

Finland, Sverige och Norge har i samförstånd med förvaltande myndighet inrättat en gemensam Övervakningskommitté. De deltagande länderna har kommit överens om …

Presentationer från Haparanda

Här finner ni presentationerna från informationstillfället i Haparanda den 28:e januari 2015 Presentationer Haparanda 28 januari …

Öppet för norska ansökningar

Nu är det öppet för ansökningar för norska IR-midler och nationell medfinansiering. Ansökan sker via https://www.regionalforvaltning.no Norsk Interreg V A NORD 2014-2020 …