Nytt förtroende att förvalta program

Länsstyrelsen i Norrbottens län får i uppdrag att förbereda och förvalta det gränsöverskridande samarbetsprogrammet Interreg Sverige – Finland – Norge.

Den svenska regeringen fattade den 17 juni beslut om att ge Länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att förbereda och vara förvaltande myndighet och redovisningstjänst för det nya gränsöverskridande samarbetsprogrammet Interreg Sverige- Finland – Norge för perioden 2021 – 2027.

Det nya programmet innefattar nuvarande Interreg Nord- och Interreg Botnia-Atlantica programmen och programgeografin består av de nordligaste delarna av Sverige, Finland, Norge och hela Sápmi.

— Mycket glädjande nyheter för vår del, säger Iiris Mäntyranta som är programchef för det nuvarande Interreg Nord-programmet.

Framtagandet av det nya programmet påbörjas formellt i september och genomförs av representanter för de berörda regionerna och de tre Sametingen. Länsstyrelsen i Norrbotten kommer att bidra i programframtagningen, samt vara ansvarig bland annat för genomförandeuppdragen i det nya programmet.

— Att vi fått förtroendet att förvalta det nya programmet är ett ärofullt men också ett utmanande uppdrag. Jag är övertygad om att vi kommer att genomföra förvaltningen på ett förtjänstfullt sätt, naturligtvis i nära samarbete med andra berörda aktörer, säger Iiris Mäntyranta.