Programområdet behöver stärka ett långsiktigt och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbar tillväxt i fokus. Många av regionens SMF har små och begränsade resurser för att skapa en hållbar konkurrensfördel. Genom att prioritera insatsområdet entreprenörskap kan programområdets resurser optimeras för att utveckla konkurrenskraftiga och internationella företag.

Målsättningen är att åstadkomma fler gränsöverskridande näringslivssamarbeten så att kunskaper och resurser mellan företagen tillvaratas och vidareutvecklas. Samtidigt är regionens SMF viktiga vid kommersialiseringen av ny kunskap och teknologi på grund av deras entreprenöriella egenskaper och nytänkande.