Genom att prioritera forskning och innovation kan innovativa miljöer och mötesplatser utvecklas i regionen. Dessa miljöer kan även kopplas ihop för att skapa en större kritisk massa, inte minst inom programmets fokusområden. Vidare kan Nordprogrammet bidra till ett mer samspelt gränsregionalt innovationsstödsystem som utvecklar innovationskraften i regionen.

Målsättningen är att få fram nya gränsöverskridande innovationer samt stärka SMFs möjligheter att ta del av och samverka gränsöverskridande med forsknings- och innovationsmiljöer i regionen.