Frågeställningen kring sysselsättning och arbetskraftens rörlighet framträder alltmer som en strategiskt viktig framtidsfråga för regionen. I programområdet råder arbetskraftsbrist samtidigt som t.ex. ungdomar och utrikesfödda möter ökad arbetslöshet. Gränsöverskridande samarbete kan skapa ökad tillgång till kunskap och olika kompetenser inom fler områden och branscher, likväl som nya eller utökade nätverk främjas av en större kritisk massa. Därtill bidrar en utvidgad och mer diversifierad arbetsmarknad till ökade möjligheter för såväl offentliga och privata arbetsmarknadsaktörer som för arbetskraften. Genom att prioritera detta område främjas sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet över gränserna.