Tillgänglighet för webbplatsen
EU-programmet Interreg Nord står bakom webbplatsen www.interregnord.com. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till: interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se

eller

ring: 010-225 50 00

Innehåll som inte är tillgängligt
Dokument publicerade innan den 23 september 2020, exempelvis publikationer, blanketter, författningssamlingar, excelfiler, wordfiler, bilder och PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade.

Flera av de filmer som är publicerade på webbsidan är inte textade eller syntolkade. Filmer som är producerade efter den 23 september 2020 kommer att textas.

Vi hänvisar till externa webbsidor som ofta inte är tillgänglighetsanpassade.

Läs mer på:
www.digg.se
www.saavutettavuusvaatimukset.fi