Personalnytt

Lena Anttila är tillbaka på Förvaltande myndighet Länsstyrelsen Norrbotten. Lena har under en tid arbetat på Näringsdepartementet (Sverige) med Interregprogram.