Programområdet behöver ett långsiktigt och konkurrenskraftigt näringsliv med hållbar tillväxt i fokus. Genom insatsområdet kan små och medelstora företag stärkas och programområdets resurser optimeras för att utveckla konkurrenskraftiga och internationella företag.

Interreg Nords programmål är uppnådda

Film: ”Nya möjligheter för Åsa”

Målet med Interreg Nord-projektet ”Ny mat från Arctic” var att öka konkurrenskraften, tillväxten och lönsamheten hos livsmedelsföretag i de nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge. De företag som deltog har deltagit i studiebesök i olika livsmedelsregioner i Europa och fått kunskap om produktutveckling för att kunna möta nya behov och krav på större geografiska och internationella marknader. Projektet resulterade i nya möjligheter och en möjlighet att skapa en plattform för entreprenören Åsa Pesula.

Film om Interreg Nord-projektet Ny mat från Arctic

Interreg Nord har finansierat projekt inom många olika ämnesområden,
läs mer i Interreg Nord A till Ö