Genom att prioritera forskning och innovation kan innovativa miljöer och mötesplatser utvecklas i programområdet som skapar unika världsledande produkter, metoder och tjänster.

Interreg Nords programmål är uppnådda

Film: ”Nya affärsmöjligheter för arktiska bär”

I Interreg Nord-projektet WAX – Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure utvecklas metoder för utvinningen av naturvax från arktiska skogsbär från de sidoströmmar som uppstår i bärindustrin. Nya applikationsområden och användningsområden kommer att utforskas genom att forskare studerar hela värdekedjan från bärplockning till produkter, vilket syftar till att skapa nya avancerade och högvärdiga produkter baserade på vax från bär.

Film om WAX-projektet Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure

Interreg Nord har finansierat projekt inom många olika ämnesområden,
läs mer i Interreg Nord A till Ö