Gränsöverskridande samarbete kan skapa ökad tillgång till kunskap och olika kompetenser inom fler områden och branscher, likväl som nya eller utökade nätverk främjas av en större kritisk massa. Därtill bidrar en utvidgad och mer diversifierad arbetsmarknad till ökade möjligheter för såväl offentliga och privata arbetsmarknadsaktörer som för arbetskraften. Genom att prioritera detta område främjas sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet över gränserna.

Interreg Nords programmål är uppnådda

Film: ”Att passera landsgränsen ger fler möjligheter för Ellen”

Interreg Nord-projektet Rampen/Ramppi har arbetat över landgränserna för att minska klyftan mellan ungdomarna i städerna Haparanda och Tornio. Projektet har ökat ungdomarnas kontaktnätverk och uppmuntrat dem att söka arbete, utbildning och fritidsaktiviteter på båda sidor om gränsen för att få tillgång till fler utbildningar och en större arbetsmarknad.

Film om Interreg Nord-projektet Rampen/Ramppi

Interreg Nord har finansierat projekt inom många olika ämnesområden,
läs mer i Interreg Nord A till Ö