Interreg Nord programmet 2014-2020 har stöttat gränsöverskridande samarbete inom många olika ämnesområden. I vår A till Ö kan du enkelt få en överblick över alla dessa spännande ämnesområden. Läs mer om respektive projekt i Interreg Nords projektportfölj.