Genom gränsöverskridande samverkan kan programområdets rika kultur och kulturarv bevaras, främjas och utvecklas. Det är även viktigt att harmonisera arbetsmetoder för att bevara, implementera och återställa naturområden och dess habitat. Många resurseffektiva och miljövänliga lösningar/cirkulär ekonomi har ett behov av gränsöverskridande samarbete.

Interreg Nords programmål är uppnådda

Film: ”Skriva framtidens historia för samisk duodji”

Målet med Interreg Nord-projektet AIDA – Arctic Indigenous Design Archives är att stärka det samiska kulturarvet och att förbättra entreprenörskapskunskaper hos studenter som studerar duodji. Projektet skapar enskilda arkiv för samiska hantverkare, konstnärer och formgivare och fokus ligger inte på artefakten utan på andra arkivmaterial. Genom att exempelvis bevara skisser, arbetsprover, foton, korrespondens och marknadsföringsmaterial flyttas fokus från artefakten till hantverkarens kreativa processer.

Film om Interreg Nord-projektet AIDA – Arctic Indigenous Design Archives

Film: ”Liknande utmaningar för de nordliga kommunerna”

Interreg Nord-projektet EEBAK – ”Förbättrad energieffektivitet i arktiska byggnader” syftar till att öka gränsöverskridande utbyte av kunskap om energieffektivitet och erfarenheter från experter till kommuner i den arktiska regionen. Kommunerna i de nordligaste delarna av Norge, Finland och Sverige står inför liknande utmaningar, som skiljer sig från de södra delarna av länderna.

Film om Interreg Nord-projektet EEBAK – Energy efficiency in arctic buildings

Interreg Nord har finansierat projekt inom många olika ämnesområden,
läs mer i Interreg Nord A till Ö