Sjätte ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 20 ansökningar

Interreg Nord call 6

För mer information om hur beredningsprocessen ser ut se beslutprocessen.

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 31 januari 2018.