Stängt för förstudie-ansökningar och Information om ansökningsomgång 12

Det är inte möjligt att skicka in förstudieansökningar till Nord-programmet från och med 1 oktober 2019.

 

Däremot planeras en ny ansökningsomgång, call 12, till våren 2020. Call 12 kommer att vara öppen för ansökningar som förbereder gränsöverskridande samarbete inför kommande programperiod (2021 – 2027), är kortare tidsmässigt samt har en mindre budget.

 

Vi återkommer med mer information om call 12 efter årsskiftet. Denna information gäller för både EU- medel och för norska IR-midler.