Stort intresse för Nordprogrammet

Första ansökningsomgången har stängt och vi ser ett väldigt stort intresse för programmet, vilket är väldigt roligt.

 

Det har kommit in 42 ansökningar och det största intresset finns inom insatsområde 1, Forskning och innovation och insatsområde 2, Entreprenörskap.

 

Nu börjar vår beredning och i juni kommer styrkommittéerna att prioritera de projekt som ska få stöd. Den närmaste veckan meddelas de som skickat in en ansökan vem som kommer att handlägga ärendet.