Styrkommittén i tomteland

Mitt i värsta julruschen, den 12–13 december, hölls det åttonde mötet med styrkommittéerna för Interreg Nord. Mötet hölls i Rovaniemi där, som alla vet, tomten bor.

 

Tomtens generositet smittade av sig och hela 11 projekt bifölls av styrkommittén inom programområde Nord. Inom programområde Sápmi har en ansökan inkommit och den bemöttes också mycket positivt.

Styrkommitténs ordförande Päivi Ekdahl tackar varmt för fina ansökningar, en smidig beredningsprocess och ett gott gränsöverskridande samarbete!

 

En fullständig lista på prioriterade projekt finns här.

 

Vid frågor kontakta:

Iiris Mäntyranta, Förvaltande myndighet Interreg Nord
+46 10 22 55 376