Support Min Ansökan

Följande personer kommer att finnas på plats även kvällstid för att kunna besvara på tekniska frågor kring Min ansökan.

 

Under dagtid kan även övriga personer nås. Under kontakt finner ni i telefonnummer och mailadresser.


Onsdag 4/3 till 19,00 (svensk tid)
Kairi Pääsuke +46 (0)10-22 55 411

Åsa Gåverud +46 (0)10-2255229

 

Torsdag 5/3 till 20,00 (svensk tid)

Christoffer Björkman+46 (0)10-22 55 528

Tiina Marjeta +46 (0)10-22 55 371

 

 

Måndag 9/3 till 20,00 (svensk tid)

Ulla Pettersson +46 (0)10-22 55 302

Iiris Mäntyranta +46 (0)10-22 55 376

Ann-Charlotte Hultmo +46 (0)10-22 55 314