Tolfte ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den tolfte ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 12 ansökningar. Ansökningsomgång 12 var den sista omgången för programperioden 2014-2020.


Förberedelsearbetet för den nya programperioden 2021-2027 har påbörjats men tyvärr har vi ingen information i dagsläget om när det nya programmet är klart eller när den första ansökningsomgången kan öppnas.

För mer information om hur beredningsprocessen ser ut:
Hur sker beslutsprocessen