Tornedalens forsfiskekultur valdes till Nationella förteckningen av levande kulturarv

Det finska Undervisnings- och kulturministeriet har valt 52 objekt till den nationella förteckningen över det levande kulturarvet, och Tornedalens forsfiskekultur är ett av de valda objekten. Ett av Interreg Nord-programmets projekt, ”Tornedalens sommarsik” har deltagit i ansökningsprocessen. Objekt i den nationella förteckningen kan föreslås till Unescos internationella förteckning över det immateriella kulturarvet. Vi gratulerar de sökande – Kukkolankoski samfällighetsförening, Korpikylä samfällighetsförening, ProSiika- förening, Kukkola byförening, Meän Kukkola förening samt Tornedalens sommarsik- projekt!

 

För mer information se Sommarsik