Uppdaterad projekthandbok

Nu är projekthandboken uppdaterad.