Vill du veta mer om företags- och projektstöd

Måndag den 26 mars kl 18.00 Övre Soppero, Den gode herdens kyrka. 
Välkomna till informationsträff om Sametingets stödprogram inom Landsbygdsprogrammet och Interreg Nord

 

Tisdag den 27 mars
Har du en företags- eller en projektidé som du vill prata om, kom och träffa Helen Bergqvist, Tanja Sevä och Camilla Hanson mellan  8.30-11.30 Kiruna Sametinget.
Gäller Sametingets stödprogram inom Landsbygdsprogrammet och Interreg Nord.

 

Kontakt för Interreg Nord

Helen Bergkvist , +46 (0) 63 15 08 55