118 gränsöverskridande projekt som stärkt vår konkurrenskraft och attraktivitet

Den 30 september 2022 avslutades de sista historiska gränsöverskridande samarbetsprojekten inom Interreg Nord-programmet 2014-2020.

Under programperioden har Interreg Nord beviljat cirka 63 miljoner Euro till 118 stycken gränsöverskridande projekt. Förvaltande myndighet för Interreg Nord vill framföra ett varmt tack till alla involverade för ett stort engagemang i programgenomförandet 2014 – 2020 och för alla fantastiska projektaktiviteter och gränslösa resultat. ”Jag är mycket imponerad av bredden och styrkan av samarbetsprojekten och jag stolt över programmets resultat genom åren. Det gränsöverskridande samarbetet är en viktig del i sammanhållningspolitiken, inte minst i dessa tider av osäkerhet och stora utmaningar i hela Europa”, säger Iiris Mäntyranta, programdirektör för Interreg Nord.

Foto. Lapin materiaalipankki

Härnäst kommer Förvaltande myndighet under hösten 2022 och våren 2023 att jobba med slututbetalningar till de genomförda projekten. Därefter kommer arbete med slutrapportering till EU-kommissionen att ta vid.

Läs gärna mer om Nord-programmets framgångar och alla spännande ämnesområden som projekten arbetat med på vår resultatsida

Nu är det dags att ta farväl av Interreg Nord-programmet och välkomna det nya Interreg Aurora-programmet och nya strukturfondsperioden 2021-2027. Du hittar mer information här