circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – Arctic 5G Test Network

Arctic 5G Test Network är ett Interreg Nord-projekt med målet att stärka företagens …

Rájehis vejolašvuoðat Sámis/Borderless opportunities for Sápmi

The 11-12th of March 2020, Interreg Nord organized the conference “Borderless opportunities …

Tolfte ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den tolfte ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 12 …
  • Månadens projekt – Arctic 5G Test Network

    Arctic 5G Test Network är ett Interreg Nord-projekt med målet att stärka företagens …
  • Rájehis vejolašvuoðat Sámis/Borderless opportunities for Sápmi

    The 11-12th of March 2020, Interreg Nord organized the conference “Borderless opportunities …
  • Tolfte ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den tolfte ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 12 …