circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-check

Resultat

Här hittar du information om resultaten av Nord-programmet 2014-2020.

circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Presentations from Public hearing Interreg Aurora

The Interreg Aurora Programme Coordinators and Managing Authority thanks all the participants …

Månadens projekt – 3MC Traditional Transboundary Mountain Cattle breeds in Nordic

Projektet 3MC samlar in och sprider kunskap om fjällkoraserna i norra Finland, Norge och …

Innovation for enhanced production of Vanadium from waste streams

The Interreg Nord project VanProd (2017-2020) has been ended successfully. The main goal was to …
  • Presentations from Public hearing Interreg Aurora

    The Interreg Aurora Programme Coordinators and Managing Authority thanks all the participants …
  • Månadens projekt – 3MC Traditional Transboundary Mountain Cattle breeds in Nordic

    Projektet 3MC samlar in och sprider kunskap om fjällkoraserna i norra Finland, Norge och …
  • Innovation for enhanced production of Vanadium from waste streams

    The Interreg Nord project VanProd (2017-2020) has been ended successfully. The main goal was to …