circle-icon-red-21_27

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – ExportCooperation Sweden-Finland

ExportCooperation Sweden-Finland, eller ExportCo som det även kallas, är ett projekt mellan …

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År!Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!Buorit Juovllat ja Burorre …

SAVE THE DATE! Launching Interreg Aurora

It’s time to launch the Interreg Aurora programme 2021-2027 with aPublic webinar and …
  • Månadens projekt – ExportCooperation Sweden-Finland

    ExportCooperation Sweden-Finland, eller ExportCo som det även kallas, är ett projekt mellan …
  • God Jul och Gott Nytt År

    God Jul och Gott Nytt År!Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!Buorit Juovllat ja Burorre …
  • SAVE THE DATE! Launching Interreg Aurora

    It’s time to launch the Interreg Aurora programme 2021-2027 with aPublic webinar and …