circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-check

Resultat

Här hittar du information om resultaten av Nord-programmet 2014-2020.

circle-icon-red-letter

Ansök

Den sista ansökningsomgången nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – AIDA II

Inom Interreg Nord projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) II - arkiv som aktörer i …

Glad sommar önskar Interreg Nord

Månadens projekt – Vandring i Kulturlandskap

De svenska och norska fjällen som ofta kallas Europas sista vildmark är ett kulturlandskap …
  • Månadens projekt – AIDA II

    Inom Interreg Nord projektet Arctic Indigenous Design Archives (AIDA) II - arkiv som aktörer i …
  • Glad sommar önskar Interreg Nord

  • Månadens projekt – Vandring i Kulturlandskap

    De svenska och norska fjällen som ofta kallas Europas sista vildmark är ett kulturlandskap …