circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Förvaltande myndighet för Interreg Nord och norsk förvaltande organisation är medvetna om …

Promoting economic cooperation in in the sparsely populated areas of the North

Results from the Interreg Nord project Arctic Investment Platform (AIP) is …

Improved environmental status of the river Tana’s catchment area

The Interreg Nord project "Tana River - Joint Environmental Management of the River Tana" was …
  • Promoting economic cooperation in in the sparsely populated areas of the North

    Results from the Interreg Nord project Arctic Investment Platform (AIP) is …
  • Improved environmental status of the river Tana’s catchment area

    The Interreg Nord project "Tana River - Joint Environmental Management of the River Tana" was …
  • Interreg Nord stärker det gränsöverskridande samarbetet med nya satsningar

    Nord-programmets bägge styrkommittéer, Nord och Sápmi har beviljat 9 nya gränsöverskridande …