circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-check

Resultat

Här hittar du information om resultaten av Nord-programmet 2014-2020.

circle-icon-red-letter

Ansök

Den sista ansökningsomgången nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

A milestone is reached in the Interreg Aurora 2021-2027 programming

On July 2nd the final Interreg Aurora 2021-2027 programme draft was submitted for approval to …

Share your project idea with the Joint Secretariat of Interreg Aurora!

The Interreg Aurora programme is still in a programming process, we foresee to be able to open …

Filling the EU-Sápmi knowledge gaps är en REGIOstars-finalist!

Interreg Nord projektet "Filling the EU-Sápmi knowledge gaps" är en av de utvalda finalisterna …
  • Share your project idea with the Joint Secretariat of Interreg Aurora!

    The Interreg Aurora programme is still in a programming process, we foresee to be able to open …
  • Filling the EU-Sápmi knowledge gaps är en REGIOstars-finalist!

    Interreg Nord projektet "Filling the EU-Sápmi knowledge gaps" är en av de utvalda finalisterna …
  • Månadens projekt – Folkverkstan

    Ett koncept som främjar möten om återbruk, reparationer och hållbar konsumtion. Interreg …