circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av att projekt kan drabbas av inställda resor och inställda evenemang på grund …

Glad sommar önskar Interreg Nord

Smörbollar i …

Nytt förtroende att förvalta program

Länsstyrelsen i Norrbottens län får i uppdrag att förbereda och förvalta det …
  • Glad sommar önskar Interreg Nord

    Smörbollar i …
  • Nytt förtroende att förvalta program

    Länsstyrelsen i Norrbottens län får i uppdrag att förbereda och förvalta det …
  • Månadens projekt – Arctic 5G Test Network

    Arctic 5G Test Network är ett Interreg Nord-projekt med målet att stärka företagens …