circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-check

Resultat

Här hittar du information om resultaten av Nord-programmet 2014-2020.

circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Glad sommar önskar Interreg Nord

Hjortronen blommar Nu tar vi semester, vi ses i augusti …

A milestone is reached in the Interreg Aurora 2021-2027 programming

On July 2nd the final Interreg Aurora 2021-2027 programme draft was submitted for approval to …

More visibility for cultural environments in South-Saepmie

The Interreg Nord project Beavnardahke was cross-border cooperation between the two foundations …
  • Glad sommar önskar Interreg Nord

    Hjortronen blommar Nu tar vi semester, vi ses i augusti …
  • A milestone is reached in the Interreg Aurora 2021-2027 programming

    On July 2nd the final Interreg Aurora 2021-2027 programme draft was submitted for approval to …
  • More visibility for cultural environments in South-Saepmie

    The Interreg Nord project Beavnardahke was cross-border cooperation between the two foundations …