circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-check

Resultat

Här hittar du information om resultaten av Nord-programmet 2014-2020.

circle-icon-red-letter

Ansök

Den sista ansökningsomgången nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

EUROPEAN COOPERATION DAY 2022

Interreg Botnia-Atlantica and Interreg Nord 2014-2020 celebrate European Cooperation Day 2022 by …

Månadens projekt – Arctic Airborne 3D

Interreg Nord-projektet Arctic Airborne 3D har arbetat med utmaningar relaterade till arktiska …

Increased knowledge about the underwater environment and the inhabitants of the Bothnian Bay

The Interreg Nord project “SeaCOMBO” - Sea cooperation for management of the Bothnian Bay …
  • EUROPEAN COOPERATION DAY 2022

    Interreg Botnia-Atlantica and Interreg Nord 2014-2020 celebrate European Cooperation Day 2022 by …
  • Månadens projekt – Arctic Airborne 3D

    Interreg Nord-projektet Arctic Airborne 3D har arbetat med utmaningar relaterade till arktiska …
  • Increased knowledge about the underwater environment and the inhabitants of the Bothnian Bay

    The Interreg Nord project “SeaCOMBO” - Sea cooperation for management of the Bothnian Bay …