circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-check

Resultat

Här hittar du information om resultaten av Nord-programmet 2014-2020.

circle-icon-red-letter

Ansök

Den sista ansökningsomgången nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Slututvärdering Interreg Nord 2014-2020

Oxford Research AB har på uppdrag av förvaltande myndighet genomfört en resultat- och …

Avslutande möte

Övervakningskommittén och några av Styrkommittéernas ledamöter för Interreg …

Månadens projekt – VekuVaku

Interreg Nord projektet VekuVaku - Vattenkraftens kulturarv har målsättningen att öka …
  • Slututvärdering Interreg Nord 2014-2020

    Oxford Research AB har på uppdrag av förvaltande myndighet genomfört en resultat- och …
  • Avslutande möte

    Övervakningskommittén och några av Styrkommittéernas ledamöter för Interreg …
  • Månadens projekt – VekuVaku

    Interreg Nord projektet VekuVaku - Vattenkraftens kulturarv har målsättningen att öka …