circle-icon-red-arrow

Interreg Aurora

Här hittar du information om kommande programperiod 2021-2027

circle-icon-check

Resultat

Här hittar du information om resultaten av Nord-programmet 2014-2020.

circle-icon-red-letter

Ansök

Den sista ansökningsomgången nr 12 stängdes den 14 maj 2020.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar du mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Share your project idea with the Joint Secretariat of Interreg Aurora!

The Interreg Aurora programme is still in a programming process, we foresee to be able to open …

Månadens projekt – Visit Arctic Europe II

Visit Arctic Europe II (VAE II) är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt för turism mellan …

SAVE THE DATE!

March 23-24, 2022for Interreg Botnia-Atlantica and Interreg Nord's joint Celebration of …
  • Share your project idea with the Joint Secretariat of Interreg Aurora!

    The Interreg Aurora programme is still in a programming process, we foresee to be able to open …
  • Månadens projekt – Visit Arctic Europe II

    Visit Arctic Europe II (VAE II) är ett gränsöverskridande samarbetsprojekt för turism mellan …
  • SAVE THE DATE!

    March 23-24, 2022for Interreg Botnia-Atlantica and Interreg Nord's joint Celebration of …