Månadens projekt – Beavnardahke

SYNLIGGÖR SYDSAMISKA KULTURMINNEN Det sydsamiska kulturarvet dokumenteras av bland annat Gaaltije – Sydsamiskt kulturcenter i Staare (Östersund) och Saemien Sijte - …

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Förvaltande myndighet för Interreg Nord och norsk förvaltande organisation är medvetna om att Coronaviruset har lett till att det gränsöverskridande samarbetet står inför …