Rajattomat mahdollisuudet


Interreg Pohjoinen tukee rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tarkoituksena on taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen vahvistaminen kaudella 2014-2020. Pohjoinen-ohjelman kokonaisvaltainen tavoite on ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistaminen. Ohjelman piiriin kuuluvat Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Suomi, Pohjois-Norja sekä saamelaisalueet.

Alue eroaa muista Euroopan alueista omien erityispiirteidensä kylmän ilmaston,
kaamoksen, suurten luonnonalueiden ja runsaiden luonnonvarojensa vuoksi.

Uutisia

Interreg Nord projektet SeaCOMBO

Interreg Pohjoinen-ohjelman vuosiraportti 2022

Ohjelman tuloksista voi lukea Interreg Pohjoisen hallintoviranomaisen laatimasta vuoden 2022 vuosiraportista. Ohjelmasta on tähän mennessä myönnetty 118 hankkeelle yhteensä 62,95 miljoonaa euroa, mikä on hieman

Interreg Nord

Päivitetty hankesalkku, Interreg Pohjoinen 2014-2020

30. syyskuuta 2022 päättyivät historialliset viimeiset Interreg Pohjoinen-ohjelmaan 2014–2020 sisältyneet rajat ylittävät yhteistyöhankkeet. Meidän hankesalkkusta voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista.