Interreg Pohjoinen-ohjelman vuosiraportti 2022

Ohjelman tuloksista voi lukea Interreg Pohjoisen hallintoviranomaisen laatimasta vuoden 2022 vuosiraportista.

Ohjelmasta on tähän mennessä myönnetty 118 hankkeelle yhteensä 62,95 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin mitä ohjelman kokonaisbudjetti on (104,2 % kokonaisbudjetista). Kaikki käytettävissä olevat varat oli jo vuoden 2022 alkaessa myönnetty erilaisille hankkeille, joten vuoden aikana ei avattu hakukierroksia eikä myöskään hyväksytty uusia hankkeita tai esiselvityksiä. Ohjelmakaudella on saapunut yhteensä 289 hakemusta, joista 260 on päähankkeita ja 29 esiselvityksiä.

Tiesitkö että?

  • Tutkimushankkeet ovat ohjelmakauden aikana jättäneet tähän mennessä yhteensä 30 hakemusta Horisontti 2020-ohjelman eri hakukierroksilla
  • Yhteensä 10 957 henkilöä on osallistunut saamelaiskulttuuria ja saamelaisten olosuhteita edistäviin toimiin ja 12 480 henkilöä on osallistunut saamen kielen käyttöä lisääviin toimiin.
  • Luonnon-ja elinympäristöjen suojelutasoa parantavia toimenpiteitä on toteutettu 3,38 miljoonan hehtaarin suuruisella alueella
  • Rajat ylittäviin liikkuvuusaloitteisiin liittyviin toimiin on osallistunut 3 993 henkilöä. Tämä on osaltaan parantanut rajat ylittävän liikkuvuuden edellytyksiä työmarkkinoilla