Interreg Pohjoinen-ohjelman vuosiraportti 2022

Interreg Nord projektet SeaCOMBO

Ohjelman tuloksista voi lukea Interreg Pohjoisen hallintoviranomaisen laatimasta vuoden 2022 vuosiraportista. Ohjelmasta on tähän mennessä myönnetty 118 hankkeelle yhteensä 62,95 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin mitä ohjelman kokonaisbudjetti on (104,2 % kokonaisbudjetista). Kaikki käytettävissä olevat varat oli jo vuoden 2022 alkaessa myönnetty erilaisille hankkeille, joten vuoden aikana ei avattu hakukierroksia eikä myöskään hyväksytty […]

Interreg Nord-programmets årsrapport 2022

Interreg Nord projektet SeaCOMBO

Förvaltande myndighet för Interreg Nord har tagit fram en årsrapport för år 2022, där kan du läsa om programmets resultat. Hittills har 62,95 miljoner euro beviljats till 118 projekt, viket är något över programmets totala EU-budget (104,2 %). Alla tillgängliga medel hade vid ingången av 2022 redan beviljats till olika projekt och därmed öppnades inga […]