Päivitetty hankesalkku, Interreg Pohjoinen 2014-2020

30. syyskuuta 2022 päättyivät historialliset viimeiset Interreg Pohjoinen-ohjelmaan 2014–2020 sisältyneet rajat ylittävät yhteistyöhankkeet. Meidän hankesalkkusta voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista.