Päivitetty hankesalkku, Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Nord

30. syyskuuta 2022 päättyivät historialliset viimeiset Interreg Pohjoinen-ohjelmaan 2014–2020 sisältyneet rajat ylittävät yhteistyöhankkeet. Meidän hankesalkkusta voit saada lisätietoa kaikista Pohjoinen-ohjelman myönnetyistä hankkeista.

Uppdaterad projektportfölj, Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord

Den 30 september 2022 avslutades de sista historiska gränsöverskridande samarbetsprojekten inom Interreg Nord-programmet 2014-2020. I vår projektportfölj kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet.