Uppdaterad projektportfölj, Interreg Nord 2014-2020

Den 30 september 2022 avslutades de sista historiska gränsöverskridande samarbetsprojekten inom Interreg Nord-programmet 2014-2020. I vår projektportfölj kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet.