Månadens projekt – Vandring i Kulturlandskap

De svenska och norska fjällen som ofta kallas Europas sista vildmark är ett kulturlandskap där människor verkat och bott i närmare 10 000 år. Idag är det ett aktivt …

Borderless Cooperation 2014-2020

Interreg Nord har tillsammans med Interreg Botnia-Atlantica tagit fram en bok för att visa på bredden av våra gränsöverskridande projekt och styrkan som kommer av att arbeta …

Slututvärdering Interreg Nord 2014-2020

Oxford Research AB har på uppdrag av förvaltande myndighet genomfört en resultat- och måluppfyllelseutvärdering av Interreg Nord 2014–2020. Utvärderingen har undersökt …

Avslutande möte

Övervakningskommittén och några av Styrkommittéernas ledamöter för Interreg Nord träffades för ett sista avslutande fysiskt möte i Tromsö den 3 maj 2022. …