Increased information exchange and collaboration across borders in the field of intangible cultural heritage and music traditions

ICH North, Jamipaja

The Interreg Nord-funded project ICH North – passing on our musical heritage has during 2021 and 2022 been dealing with networking, collaborating and planning actions to promote the transmission of intangible cultural heritage in northern Finland, Sweden and Norway as well as Sápmi. During the project, a three-year project was planned and an application submitted […]

118 gränsöverskridande projekt som stärkt vår konkurrenskraft och attraktivitet

Den 30 september 2022 avslutades de sista historiska gränsöverskridande samarbetsprojekten inom Interreg Nord-programmet 2014-2020. Under programperioden har Interreg Nord beviljat cirka 63 miljoner Euro till 118 stycken gränsöverskridande projekt. Förvaltande myndighet för Interreg Nord vill framföra ett varmt tack till alla involverade för ett stort engagemang i programgenomförandet 2014 – 2020 och för alla fantastiska […]

118 rajat ylittävää hanketta, jotka ovat vahvistaneet kilpailukykyämme ja vetovoimaamme

30. syyskuuta 2022 päättyivät historialliset viimeiset Interreg Pohjoinen-ohjelmaan 2014–2020 sisältyneet rajat ylittävät yhteistyöhankkeet. Interreg Pohjoinen on hankekautena myöntänyt noin 63 miljoonaa euroa 118 rajat ylittävälle hankkeelle. Interreg Pohjoisen hallintoviranomainen haluaa esittää lämpimän kiitoksensa kaikille osallistujille heidän suuresta sitoumuksestaan ohjelman toteuttamiseen 2014–2020 sekä kaikista fantastisista hankeaktiviteeteista ja rajattomista tuloksista. ”Olen hyvin vaikuttunut yhteistyöhankkeiden laajuudesta ja vahvuudesta, […]