circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 12: 1 april – 14 maj 2020

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Ansökningsomgång 12

1 april – 14 maj 2020Prioritering av ansökningar sker vid styrkommittéernas möte den 6 …

Presentations – Borderless opportunities for Sápmi

Here you can find all the presentations from European Commission, OECD and the projects. …

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av att projekt kan drabbas av inställda resor och inställda evenemang på grund …
  • Presentations – Borderless opportunities for Sápmi

    Here you can find all the presentations from European Commission, OECD and the projects. …
  • INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

    Med anledning av att projekt kan drabbas av inställda resor och inställda evenemang på grund …
  • Ansökningsomgång 12

    1 april – 14 maj 2020Prioritering av ansökningar sker vid styrkommittéernas möte den 6 …