circle-icon-red-letter

Ansök

Fjärde ansökningsomgången för Nordprogrammet är öppen mellan 1 april – 1 juni  2016 och är öppen för alla insatsområden.

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Nordkonferens

Nordprogrammet bjuder in till årlig konferens på Radison Blu hotell i Uleåborg den 11-12 maj …

Gränslösa möjligheter Interreg Sápmi 2014-2020

Nordprogrammet stödjer gränsöverskridande samarbete inom hela Sápmi. Nu har du möjlighet att …

Ansökningsomgång 4

Fjärde ansökningsomgången för Nordprogrammet är öppen mellan 1 april - 1 juni  2016 och …
  • Nordkonferens

    Nordprogrammet bjuder in till årlig konferens på Radison Blu hotell i Uleåborg den 11-12 maj …
  • Gränslösa möjligheter Interreg Sápmi 2014-2020

    Nordprogrammet stödjer gränsöverskridande samarbete inom hela Sápmi. Nu har du möjlighet att …
  • Ansökningsomgång 4

    Fjärde ansökningsomgången för Nordprogrammet är öppen mellan 1 april - 1 juni  2016 och …