circle-icon-red-letter

Ansök

Här finns information om hur det går till att ansöka om ett projekt.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Läs mer om Nordprogrammets olika projekt och våra fyra insatsområden.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Fortsatt stort intresse för Nordprogrammet

Vi har nu stängt den andra ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 23 …

Nya projekt!

Den 11 juni 2015 hölls det första prioriteringsmötet i Nordprogrammet för delområde Nord och …

Ansökningsomgångar

Andra ansökningsomgången för Interreg Nord 2014-2020 kommer att vara öppen mellan 1 juni 2015 …
  • Fortsatt stort intresse för Nordprogrammet

    Vi har nu stängt den andra ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 23 …
  • Snart är det semestertider!

    Under vecka 26-34 kan det vara svårare att nå just den person du söker. Följande personal …
  • Nya projekt!

    Den 11 juni 2015 hölls det första prioriteringsmötet i Nordprogrammet för delområde Nord och …