circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 11: 15 augusti – 30 september 2019

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – CYNIC

CYNIC - Företagsmodeller för digital innovation och …

Glad sommar

Glad sommar önskar Interreg …

Norska IR-midler call 11. føring på norsk side

Prioriteringer av søknader til call 11 vil skje i styringskomiteens møte i januar 2020. Husk at …
  • Månadens projekt – CYNIC

    CYNIC - Företagsmodeller för digital innovation och …
  • Glad sommar

    Glad sommar önskar Interreg …
  • Norska IR-midler call 11. føring på norsk side

    Prioriteringer av søknader til call 11 vil skje i styringskomiteens møte i januar 2020. Husk at …