circle-icon-red-letter

Ansök

Sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 juni 2017 till 4 september 2017.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Arctic Project Awards

We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights …

SAVE THE DATE! Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

Save the date! 15-16 November 2017 Kulturens Hus, Luleå, Sweden Why is the Arctic …

Nya projekt prioriterade

Styrkommittén för delområde Sápmi stöttar utveckling av samiskt kulturarv och språk genom …
  • Arctic Project Awards

    We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights …
  • Nya projekt prioriterade

    Styrkommittén för delområde Sápmi stöttar utveckling av samiskt kulturarv och språk genom …
  • Ansökningsomgång 6

    Har ni idéer inom forskning, entreprenörskap, kultur och miljö eller gemensam arbetsmarknad …