Gränslösa möjligheter

INTERREG IV A Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete under perioden 2007-2013. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltningsmyndighet för EU-programmet INTERREG IV A Nord under perioden 2007-2013.

Regionen norra Sverige - Finland - Norge har haft liknande INTERREG program för gränsöverskridande samverkan sedan 1995. Det här programmet utgör det tredje i ordningen.

 • Ansökningsomgångar

  Programmet tar inte längre emot nya ansökningar. Beviljade projekt kan som längst pågå till och med den 30 juni 2014, därefter stängs programmet.

  Läs vidare
 • Grafiska riktlinjer

  Observera! Viktigt att ni använder den rätta logotypen. Kostnader stryks om inte informationsskyldigheten följs.

  Läs vidare
 •  
 • Nord 2014-2020

  Programförslaget granskas nu på departementen i Sverige, Finland, Norge. När länderna har godkänt programförslaget skickas det in till EU-Kommissionen. Programmet förväntas tidigast kunna godkännas av EU-kommissionen under andra halvåret 2014.

  Läs vidare