circle-icon-red-letter

Ansök

Fjärde ansökningsomgången för Nordprogrammet är öppen mellan 1 april – 1 juni  2016 och är öppen för alla insatsområden.

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Min ansökan – Nytt grafiskt gränssnitt

Grundfunktionerna i Min ansökan är fortfarande de samma när det gäller att logga in, skapa …

Nya projekt prioriterade

Den 10 maj hölls det tredje mötet med styrkommittéerna för Nordprogrammet. Vid mötena …

Nordkonferens

Nordprogrammet bjuder in till årlig konferens på Radison Blu hotell i Uleåborg den 11-12 maj …
  • Min ansökan – Nytt grafiskt gränssnitt

    Grundfunktionerna i Min ansökan är fortfarande de samma när det gäller att logga in, skapa …
  • Nya projekt prioriterade

    Den 10 maj hölls det tredje mötet med styrkommittéerna för Nordprogrammet. Vid mötena …
  • Nordkonferens

    Nordprogrammet bjuder in till årlig konferens på Radison Blu hotell i Uleåborg den 11-12 maj …