circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång 9 är öppen 14 december 2018 – 28 februari 2019.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Ansökningsomgångar 2019

Nordprogrammet kommer att ha tre ansökningsomgångar under detta år, enligt följande: Call …

2nd Arctic Clustering Project Call

  To support the implementation of macro-regional and sea-basin strategies, the NPA …

Månadens projekt – Gränslösa Bottenviken SEAmBOTH

Norra Bottenviken är ett unikt havsområde i den nordligaste delen av Östersjön. Landsgränsen …
  • Ansökningsomgångar 2019

    Nordprogrammet kommer att ha tre ansökningsomgångar under detta år, enligt följande: Call …
  • 2nd Arctic Clustering Project Call

      To support the implementation of macro-regional and sea-basin strategies, the NPA …
  • Månadens projekt – Gränslösa Bottenviken SEAmBOTH

    Norra Bottenviken är ett unikt havsområde i den nordligaste delen av Östersjön. Landsgränsen …