circle-icon-red-letter

Ansök

Sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 juni 2017 till 4 september 2017.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Arctic Project Clustering Event 10-11 May 2017

The Arctic Project Clustering Event held in Skellefeå May 10-11th 2017 gathered more than 90 …

SAVE THE DATE! Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

Save the date! 15-16 November 2017 Kulturens Hus, Luleå, Sweden Interreg Nord - Annual …

Välkomna på informationsträff om Interreg Nord och Landsbygdsprogrammet

Var: Tärnaby, Fjällhotell När: 10 maj 2017 kl 18-20. Information om vilka stöd som …
  • Arctic Project Clustering Event 10-11 May 2017

    The Arctic Project Clustering Event held in Skellefeå May 10-11th 2017 gathered more than 90 …
  • Välkomna på informationsträff om Interreg Nord och Landsbygdsprogrammet

    Var: Tärnaby, Fjällhotell När: 10 maj 2017 kl 18-20. Information om vilka stöd som …
  • Mitt Europa

    Under Europaveckan öppnas dörrarna till #mitteuropa. Besök ett EU-projekt nära dig under 6-14 …