circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång 9 planeras vara öppen 14 december 2018 – 28 februari 2019.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

2nd Arctic Cluster Call is now Open !

The second clustering call is open between 1st December and 30th April 2019. To assist …

Seed funding: Workshops for Swedish main applicants

> WORKSHOPS TO PREPARE SEED FUNDING APPLICATIONS > ONLY FOR SWEDISH …

Månadens projekt – ”Nya möjligheter för CLT”

Projektet har pågått under 2015–2018 som ett samarbete mellan de svenska parterna Luleå …
  • 2nd Arctic Cluster Call is now Open !

    The second clustering call is open between 1st December and 30th April 2019. To assist …
  • Seed funding: Workshops for Swedish main applicants

    > WORKSHOPS TO PREPARE SEED FUNDING APPLICATIONS > ONLY FOR SWEDISH …
  • Månadens projekt – ”Nya möjligheter för CLT”

    Projektet har pågått under 2015–2018 som ett samarbete mellan de svenska parterna Luleå …