circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 10 har nu stängt. Ansökningsomgång nr 11 planeras vara öppen 15 augusti – 30 september 2019.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – VanProd, Nya metoder för återvinning av vanadin

Huvudsyftet med VanProd-projektet är att utveckla teknologierna för att återvinna vanadin …

Nya projekt!

Till call nio som stängdes i slutet av februari inkom totalt 19 ansökningar. Styrkommittén …

Tionde ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den tionde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 21 …
  • Månadens projekt – VanProd, Nya metoder för återvinning av vanadin

    Huvudsyftet med VanProd-projektet är att utveckla teknologierna för att återvinna vanadin …
  • Nya projekt!

    Till call nio som stängdes i slutet av februari inkom totalt 19 ansökningar. Styrkommittén …
  • Tionde ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den tionde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 21 …