circle-icon-red-letter

Ansök

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 15 februari 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Visste du att man kan söka pengar till gränsöverskridande utvecklingsprojekt

Interreg Nordprogrammet stödjer gränsöverskridande samarbete inom hela Sápmi. Du är …

Förlängd ansökningstid

Förlängd ansökningstid   Den pågående ansökningsomgången (omgång 7) förlängs …

Konsultationsmöten Interreg Nord

Frågor kring projektidé Aktuell ansökningsomgång stänger den 15 februari 2018! Har du en …
  • Visste du att man kan söka pengar till gränsöverskridande utvecklingsprojekt

    Interreg Nordprogrammet stödjer gränsöverskridande samarbete inom hela Sápmi. Du är …
  • Konsultationsmöten Interreg Nord

    Frågor kring projektidé Aktuell ansökningsomgång stänger den 15 februari 2018! Har du en …
  • Mitt Europa 2018 – save the date!

    Under 2017 deltog Sverige för första gången i kampanjen Mitt Europa. 2018 kommer den igen, och …