circle-icon-red-letter

Ansök

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 31 januari 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Interreg Nordprogrammet gratulerar Finland på 100- årsdagen!

Jubileumsåret för Finlands hundra år av självständighet kulminerar i självständighetsdagen …

Greetings from Interreg Nord conference

  Margot Wallström   Cecilia Malmström   Björn …

Presentations from Borderless opportunities in the Arctic

Young in the Arctic region Kalle Pakalen, Projectleader, Kajaani University of applied …
  • Interreg Nordprogrammet gratulerar Finland på 100- årsdagen!

    Jubileumsåret för Finlands hundra år av självständighet kulminerar i självständighetsdagen …
  • Greetings from Interreg Nord conference

      Margot Wallström   Cecilia Malmström   Björn …
  • Presentations from Borderless opportunities in the Arctic

    Young in the Arctic region Kalle Pakalen, Projectleader, Kajaani University of applied …