circle-icon-red-letter

Ansök

Femte ansökningsomgången i Nord programmet är öppet mellan 1 november 2016 till 1 februari 2017 och är öppet inom alla insatsområden.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Aktörer i Norrbotten- Medfinansiering utvecklingsprojekt inom Nordprogrammet

Från 1 januari 2017 har det regionala utvecklingsansvaret övergått till Region Norrbotten. Ni …

Ansök senast 1 februari

Visst vet du att ni söka medel från Interreg Nord om din organisation har en projektpartner i …

InterregINFO 7-8 december

Här finns bilder som visades under Nordprogrammets informationsdagar 7-8 december 2016. 7 dec …
  • Aktörer i Norrbotten- Medfinansiering utvecklingsprojekt inom Nordprogrammet

    Från 1 januari 2017 har det regionala utvecklingsansvaret övergått till Region Norrbotten. Ni …
  • Ansök senast 1 februari

    Visst vet du att ni söka medel från Interreg Nord om din organisation har en projektpartner i …
  • InterregINFO 7-8 december

    Här finns bilder som visades under Nordprogrammets informationsdagar 7-8 december 2016. 7 dec …