circle-icon-red-letter

Ansök

Här finns information om hur det går till att ansöka om ett projekt.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Läs mer om Nordprogrammets olika projekt och våra fyra insatsområden.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Tredje ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den tredje ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 11 …

”Come together” i Uleåborg den 12 maj 2016

Boka torsdagen den 12 maj i era kalendrar redan nu!   Då kommer vi att ha en …

Interreg Nord vill lyfta fram hållbar utveckling

Det har varit ett fortsatt högt tryck på Interregmedel och vid det andra mötet med …
  • Tredje ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den tredje ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 11 …
  • ”Come together” i Uleåborg den 12 maj 2016

    Boka torsdagen den 12 maj i era kalendrar redan nu!   Då kommer vi att ha en …
  • Min ansökan – information om driftsstopp

    IT-driften av Min Ansökan kommer att flyttas över till en ny leverantör. Ett planerat …