circle-icon-red-letter

Ansök

Femte ansökningsomgången i Nord programmet är öppet mellan 1 november 2016 till 1 februari 2017 och är öppet inom alla insatsområden.

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Uppdaterad projekthandbok

Nu är projekthandboken uppdaterad. Gäller främst avsnitten för personalkostnader och grafiska …

Information – Gränslösa projekt för gränslösa idéer

Boka 7 december i era kalendrar redan nu! Information 7 december, 2016, kl. …

Nya projekt

Den 12 oktober hölls det fjärde mötet med styrkommittéerna för Nordprogrammet. Vid …
  • Uppdaterad projekthandbok

    Nu är projekthandboken uppdaterad. Gäller främst avsnitten för personalkostnader och grafiska …
  • Information – Gränslösa projekt för gränslösa idéer

    Boka 7 december i era kalendrar redan nu! Information 7 december, 2016, kl. …
  • Nya projekt

    Den 12 oktober hölls det fjärde mötet med styrkommittéerna för Nordprogrammet. Vid …