circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång 9 är öppen 14 december 2018 – 28 februari 2019.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Diehtojuohkin ja prošeaktarávven

Interreg Davvi-prográmma doarju rádjerasttildeaddji ovttasbarggu miehtá Sámi. Dál lágidit …

Information och projektkonsultation på Sametinget i Enare

  Nord-programmet stödjer gränsöverskridande samarbete inom hela Sápmi. Nu har du …

Norska IR-midler i call 10

Ansökningsomgång nr 10 planeras vara öppen 15 april – 28 maj 2019. Alla fyra insatsområden …
  • Diehtojuohkin ja prošeaktarávven

    Interreg Davvi-prográmma doarju rádjerasttildeaddji ovttasbarggu miehtá Sámi. Dál lágidit …
  • Information och projektkonsultation på Sametinget i Enare

      Nord-programmet stödjer gränsöverskridande samarbete inom hela Sápmi. Nu har du …
  • Norska IR-midler i call 10

    Ansökningsomgång nr 10 planeras vara öppen 15 april – 28 maj 2019. Alla fyra insatsområden …