circle-icon-red-letter

Ansök

Här finns information om hur det går till att ansöka om ett projekt.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Läs mer om Nordprogrammets olika projekt och våra fyra insatsområden.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Förstudier

Nu finns det möjligheter att söka förstudier inom följande två områden: Gemensam …

Stort intresse för Nordprogrammet

Första ansökningsomgången har stängt och vi ser ett väldigt stort intresse för programmet, …

Förlängd ansökningstid

Det är en del tekniska problem med Min ansökan. Med anledning av detta förlänger Interreg …
  • Förstudier

    Nu finns det möjligheter att söka förstudier inom följande två områden: Gemensam …
  • Stort intresse för Nordprogrammet

    Första ansökningsomgången har stängt och vi ser ett väldigt stort intresse för programmet, …
  • Support Min Ansökan

    Följande personer kommer att finnas på plats även kvällstid för att kunna besvara på …