circle-icon-red-letter

Ansök

Här finns information om hur det går till att ansöka om ett projekt.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Läs mer om Nordprogrammets olika projekt och våra fyra insatsområden.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Ansökningsomgångar

Den första ansökningsomgången kommer att vara öppen mellan 15 januari 2015 till och med den …

Öppet för norska ansökningar

Nu är det öppet för ansökningar för norska IR-midler och nationell medfinansiering. Ansökan …

Nordprogrammet godkänt av EU- Kommissionen!

Som det första av de nordiska Interreg-programmen har Nord 2014-2020 godkänts av EU- …
  • Öppet för norska ansökningar

    Nu är det öppet för ansökningar för norska IR-midler och nationell medfinansiering. Ansökan …
  • Nordprogrammet godkänt av EU- Kommissionen!

    Som det första av de nordiska Interreg-programmen har Nord 2014-2020 godkänts av EU- …
  • Nordprogrammet 2014-2020 öppnas för ansökningar

    Snart kommer Nordprogrammet 2014-2020 öppnas för ansökningar. Boka datumet! Nordprogrammet …