circle-icon-red-letter

Ansök

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 15 februari 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt

Tornedalens sommarsik (1.12.2015 – 30.11.2018) Tornedalens sommarsik är ett projekt med …

Europe in My Region

Sista anmälningsdagen är 2 april. Mitt Europa (Europe in My Region) är en …

Vill du veta mer om företags- och projektstöd

Måndag den 26 mars kl 18.00 Övre Soppero, Den gode herdens kyrka.  Välkomna till …
  • Månadens projekt

    Tornedalens sommarsik (1.12.2015 – 30.11.2018) Tornedalens sommarsik är ett projekt med …
  • Europe in My Region

    Sista anmälningsdagen är 2 april. Mitt Europa (Europe in My Region) är en …
  • Vill du veta mer om företags- och projektstöd

    Måndag den 26 mars kl 18.00 Övre Soppero, Den gode herdens kyrka.  Välkomna till …