circle-icon-red-letter

Ansök

Sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 juni 2017 till 4 september 2017.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Gränslösa projekt för gränslösa idéer

Den 1 juni öppnar Interreg Nord den 6:e ansökningsomgången för att söka finansiering från …

Ny mall för läges- och slutrapport

Syftet med enhetliga mallar för rapportering är att underlätta spridning av resultat och …

SAVE THE DATE! Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

Save the date! 15-16 November 2017 Kulturens Hus, Luleå, Sweden Interreg Nord - Annual …
  • Gränslösa projekt för gränslösa idéer

    Den 1 juni öppnar Interreg Nord den 6:e ansökningsomgången för att söka finansiering från …
  • Ny mall för läges- och slutrapport

    Syftet med enhetliga mallar för rapportering är att underlätta spridning av resultat och …
  • SAVE THE DATE! Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

    Save the date! 15-16 November 2017 Kulturens Hus, Luleå, Sweden Interreg Nord - Annual …