circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 11: 15 augusti – 30 september 2019

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Writing the history of the future for Sami duojár

The goal of the Interreg Nord project AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) is to strengthen …

Nya projekt!

Interreg Nord stödjer viktigt arbete med att synliggöra samiska frågor på EU-nivå …

Månadens projekt-Arctic Labour – Cross Border Mobility

Huvudsyftet med Arctic Labour-projektet är att öka medvetenheten och intresset för att arbeta …
  • Start-up meeting Haparanda 11.10.2019

    Powerpointpresentation from the meeting: Start-up meeting Haparanda …
  • Writing the history of the future for Sami duojár

    The goal of the Interreg Nord project AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) is to strengthen …
  • Elfte ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den elfte ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 32 …