circle-icon-red-letter

Ansök

Här finns information om hur det går till att ansöka om ett projekt.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Läs mer om Nordprogrammets olika projekt och våra fyra insatsområden.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Projektkonsultation

Nordprogrammet bjuder in till projektkonsultation på Scandic Ishavshotell i Tromsø den 11 …

Förstudier

Nu är det möjligt att söka förstudier inom alla insatsområden i Nordprogrammet och för …

Ansökningsomgång 3

Ansökningsomgång 3 är en riktad omgång med särskilda prioriteringar inom de två …
  • Projektkonsultation

    Nordprogrammet bjuder in till projektkonsultation på Scandic Ishavshotell i Tromsø den 11 …
  • Information om landsbygdsprogrammet och Interreg

    Välkomna till en informationsträff om Sametingets nya stödprogram inom Landsbygdsprogrammet …
  • Förstudier

    Nu är det möjligt att söka förstudier inom alla insatsområden i Nordprogrammet och för …