circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång 9 planeras vara öppen 14 december 2018 – 28 februari 2019.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – ”Nya möjligheter för CLT”

Projektet har pågått under 2015–2018 som ett samarbete mellan de svenska parterna Luleå …

Winners of Arctic Award 2018

Brussels, 9th October 2018   Winners of the Arctic Awards project competition were …

Månadens projekt – WAX

I Interreg Nord-projektet WAX utvecklas metoder för utvinningen av naturvax från arktiska …
  • Månadens projekt – ”Nya möjligheter för CLT”

    Projektet har pågått under 2015–2018 som ett samarbete mellan de svenska parterna Luleå …
  • Winners of Arctic Award 2018

    Brussels, 9th October 2018   Winners of the Arctic Awards project competition were …
  • Månadens projekt – WAX

    I Interreg Nord-projektet WAX utvecklas metoder för utvinningen av naturvax från arktiska …