circle-icon-red-letter

Ansök

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 31 januari 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

Why is the Arctic exciting and interesting? Welcome to Luleå in November when Interreg Nord …

New deadline 6th October-Arctic Project Awards

We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights …

Borderless opportunities

Did you know that is the European Cooperation Day the 21th  of September. European …
  • Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

    Why is the Arctic exciting and interesting? Welcome to Luleå in November when Interreg Nord …
  • Borderless opportunities

    Did you know that is the European Cooperation Day the 21th  of September. European …
  • Registration is open! Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

    Please find invitation, program and link to registration via the link …