Gränslösa möjligheter

INTERREG IV A Nord är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete under perioden 2007-2013. Målsättningen är att stärka ekonomisk och social utveckling genom stöd till samarbete över nationsgränser. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland och norra Norge samt Sápmi. Länsstyrelsen i Norrbottens län är förvaltningsmyndighet för EU-programmet INTERREG IV A Nord under perioden 2007-2013.

Regionen norra Sverige - Finland - Norge har haft liknande INTERREG program för gränsöverskridande samverkan sedan 1995. Det här programmet utgör det tredje i ordningen.