circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 11: 15 augusti – 30 september 2019

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Invitation to Arctic Frontiers side event

Cross-border cooperation to promote innovation and business development in the Arctic It is a …

Månadens projekt – Gränsöverskridande Entreprenörskap

Uleåborgs stad har tillsammans med Ung Företagsamhet Norrbotten sedan hösten 2018 drivit det …

God jul och Gott nytt år

önskar Interreg …
  • Invitation to Arctic Frontiers side event

    Cross-border cooperation to promote innovation and business development in the Arctic It is a …
  • Månadens projekt – Gränsöverskridande Entreprenörskap

    Uleåborgs stad har tillsammans med Ung Företagsamhet Norrbotten sedan hösten 2018 drivit det …
  • God jul och Gott nytt år

    önskar Interreg …