circle-icon-red-letter

Ansök

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 15 februari 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Sjunde ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 23 …

Europe in My Region

Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger projekt och …

Call for Proposal

b-solutions is a 2-year pilot initiative financed by the EU budget, managed by the Association …
  • Sjunde ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 23 …
  • Europe in My Region

    Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger projekt och …
  • Call for Proposal

    b-solutions is a 2-year pilot initiative financed by the EU budget, managed by the Association …