circle-icon-red-letter

Ansök

Nästa ansökningsomgång pågår från 1 november 2016 till 1 februari 2017.

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Fjärde ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den fjärde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 20 …

Tekniska problem med Min Ansökan

Det är fortfarande periodvis problem med Min ansökan-systemet, felsökning pågår för …

Min ansökan – Nytt grafiskt gränssnitt

Grundfunktionerna i Min ansökan är fortfarande de samma när det gäller att logga in, skapa …
  • Fjärde ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den fjärde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 20 …
  • Tekniska problem med Min Ansökan

    Det är fortfarande periodvis problem med Min ansökan-systemet, felsökning pågår för …
  • Min ansökan – Nytt grafiskt gränssnitt

    Grundfunktionerna i Min ansökan är fortfarande de samma när det gäller att logga in, skapa …