circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång nr 11: 15 augusti – 30 september 2019

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – Less-PFAS

Hållbar hantering av PFAS förorenade material Vad är PFAS? Per- och polyfluoroalkylerade …

Writing the history of the future for Sami duojár

The goal of the Interreg Nord project AIDA (Arctic Indigenous Design Archives) is to strengthen …

Similiar challenges for the northern municipalities

The Interreg Nord project EEBAK – ”Improving Energy Efficiency in Arctic Buildings” aims to …
  • Månadens projekt – Less-PFAS

    Hållbar hantering av PFAS förorenade material Vad är PFAS? Per- och polyfluoroalkylerade …
  • Similiar challenges for the northern municipalities

    The Interreg Nord project EEBAK – ”Improving Energy Efficiency in Arctic Buildings” aims to …
  • Start-up meeting 22.11.2019

    Powerpointpresentation from the meeting: Presentation-ENGLadda …