circle-icon-red-letter

Ansök

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 31 januari 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Registration is open! Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

Please find invitation, program and link to registration via the link …

Sjätte ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in …

Arctic Project Awards

We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights …
  • Registration is open! Borderless opportunities in the Arctic 15-16 November in Luleå

    Please find invitation, program and link to registration via the link …
  • Sjätte ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in …
  • Arctic Project Awards

    We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights …