circle-icon-red-letter

Ansök

Nästa ansökningsomgång pågår från 1 november 2016 till 1 februari 2017.

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Nya projekt

Den 12 oktober hölls det fjärde mötet med styrkommittéerna för Nordprogrammet. Vid …

Information och uppstart för nya projekt

Boka 7-8 december i era kalendrar redan nu! Då kommer vi att ha information, konsultation och …

Störningar i Min Ansökan 30 juni – 1 juli

För närvarande är det störningar i Min ansökan. Flera användare rapporterar att de inte …
  • Nya projekt

    Den 12 oktober hölls det fjärde mötet med styrkommittéerna för Nordprogrammet. Vid …
  • Information och uppstart för nya projekt

    Boka 7-8 december i era kalendrar redan nu! Då kommer vi att ha information, konsultation och …
  • Störningar i Min Ansökan 30 juni – 1 juli

    För närvarande är det störningar i Min ansökan. Flera användare rapporterar att de inte …