circle-icon-red-letter

Ansök

Sjunde ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 november  2017 – 31 januari 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Congratulations

For the very first time the prizes from the new project called the ”Arctic Projects Awards” …

Arctic Award 2017

For the very first time the prizes from the new project called the ”Arctic Projects Awards” …

New deadline 6th October-Arctic Project Awards

We are launching a new project competition called the Arctic Project Awards! The award highlights …
  • Congratulations

    For the very first time the prizes from the new project called the ”Arctic Projects Awards” …
  • Arctic Award 2017

    For the very first time the prizes from the new project called the ”Arctic Projects Awards” …
  • Announcement of the Arctic Project Award 2017 Finalists

    The Arctic Project Awards 2017 competition was launched on the 11th August and closed on the 6th …