circle-icon-red-letter

Ansök

Här finns information om hur det går till att ansöka om ett projekt.

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Läs mer om Nordprogrammets olika projekt och våra fyra insatsområden.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Ansökningsomgångar

Andra ansökningsomgången för Interreg Nord 2014-2020 kommer att vara öppen mellan 1 juni 2015 …

Ledamöter styrkommittéer

Sveriges, Finlands och Norges regeringar har i samråd med de regionala myndigheter som har …

Informationsseminarium

Nordprogrammet bjuder in till informationsseminarium på Harriniva Hotels and Safaris i Muonio …
  • Ansökningsomgångar

    Andra ansökningsomgången för Interreg Nord 2014-2020 kommer att vara öppen mellan 1 juni 2015 …
  • Ledamöter styrkommittéer

    Sveriges, Finlands och Norges regeringar har i samråd med de regionala myndigheter som har …
  • Informationsseminarium

    Nordprogrammet bjuder in till informationsseminarium på Harriniva Hotels and Safaris i Muonio …