circle-icon-red-letter

Ansök

Ansökningsomgång 9 har stängt den 28 februari 2019. Ansökningsomgång nr 10 planeras vara öppen 15 april – 28 maj 2019.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Arctic Project Awards 2019 Preannouncement

Arctic Project Awards 2019 Preannouncement The third edition of the Arctic Awards …

Månadens projekt – Sámi musihkkaakademiija

Inom ramarna för projektet Sámi musihkkaakademiija utvecklas och skapas ett utbildningsnätverk …

Nionde ansökningsomgången har stängt

Vi har nu stängt den nionde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 19 …
  • Arctic Project Awards 2019 Preannouncement

    Arctic Project Awards 2019 Preannouncement The third edition of the Arctic Awards …
  • Månadens projekt – Sámi musihkkaakademiija

    Inom ramarna för projektet Sámi musihkkaakademiija utvecklas och skapas ett utbildningsnätverk …
  • Nionde ansökningsomgången har stängt

    Vi har nu stängt den nionde ansökningsomgången i Nordprogrammet och det har kommit in 19 …