circle-icon-red-letter

Ansök

Den åttonde ansökningsomgången är öppen mellan den 1 juni- 6 september 2018.

 

 

circle-icon-red-portfolio

Projekt

Här kan du läsa om samtliga projekt som fått bifall inom Nordprogrammet  2014-2020.

circle-icon-red-handbook

Projekthandbok

Här hittar ni mer information och stöd för projektens olika processer.


EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Regionen skiljer sig från andra europeiska områden genom sina arktiska särdrag med kallt klimat, polarnätter, stora naturområden och rikliga naturresurser.


Nyheter:

Månadens projekt – Mánu prošeakta – Máno prosjäkta

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt …

Arctic Award winners 2018 selected

The Arctic Awards 2018 project competition was launched on the 2nd May and closed on the 10th …

Höjt belopp för EU-stöd i förstudieansökningar!

Från 1 juli 2018 kan ni ansöka om max 20 000 euro i EU-stöd om förstudien har partners från …
  • Månadens projekt – Mánu prošeakta – Máno prosjäkta

    AIDA – Arctic Indigenous Design Archives är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt …
  • Arctic Award winners 2018 selected

    The Arctic Awards 2018 project competition was launched on the 2nd May and closed on the 10th …
  • Höjt belopp för EU-stöd i förstudieansökningar!

    Från 1 juli 2018 kan ni ansöka om max 20 000 euro i EU-stöd om förstudien har partners från …