Norrbottenin lääninhallitus on nimitetty Pohjoinen-ohjelman hallintoviranomaiseksi. Hallintoviranomainen on perustanut yhteisen sihteeristön, joka tukee hallintoviranomaista, hallintokomiteaa ja seurantakomiteaa niiden tehtävissä. Yhteisen sihteeristön tueksi on perustettu tiedotuspiste Suomeen Rovaniemelle, Lapin liiton yhteyteen. Norjan sihteeristö on sijoitettu Tromssan ja Finnmarkin kuntayhtymään Pohjoinen- ja Saamen osa-alueelle sekä Tröndelagin kuntayhtymään eteläsaamelaisen Sápmiin sisältyvän toiminnan osalta.

Interreg Pohjoinen-ohjelman organisaatio

Hallintoviranomainen, Norrbottenin lääninhallitus

Länsstyrelsen Norrbotten 971 86 LULEÅ
Puh. vaihde: +46 (0)10-225 50 00
Kotisivu: www.lansstyrelsen.se/norrbotten
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lansstyrelsen.se
Sähköposti Interreg Nord: interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se

Ohjelmajohtaja
Iiris Mäntyranta   +46 (0)10-2255376

Maksatus ja hallinto
Veronica Estling  +46 (0)10-2255278
Jonas Wasserman +46 (0)10-2255453

Käsittely
Christoffer Björkman +46 (0)10-2255528
Anna-mari Ruisniemi +46 (0)10-2255417
Tina Nilsson +46 (0)10-2255289
Victoria Furskog +46 (0)10-2255676
Kairi Pääsuke +46 (0)10- 2255525

Ruotsin kansallinen tarkastus

Åsa Gåverud +46 (0)10-2255229
Ann-Charlotte Hultmo  +46 (0)10-2255314

Saamelaiskäräjät

Box 90 S-981 22 KIRUNA
Puh. vaihde: +46 (0)980 780 30
Kotisivu: www.sametinget.se
Sähköposti: kansli@sametinget.se
Vierailuosoite: Öneslingan 11, Frösön

Käsittely
Kjerstin Valkeapää  +46 (0) 980-780 53
etunimi.sukunimi@sametinget.se

Norjan Sihteeristö Tromssan ja Finnmarkin kuntayhtymä

Stabssjefen, v/Internasjonal avdeling
Postboks 6600 N-9296 TROMSØ
Puh. vaihde: +47 77 78 80 00
Kotisivu: www.tromsfylke.no

Ian Jawahir +47 77 78 81 68, +47 47 45 53 57
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tromsfylke.no

Tröndelagin kuntayhtymä

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, Interregsekretariatet
Postboks 2560, 7735 Steinkjer
Kotisivu: www.trondelagfylke.no

Sidsel Trønsdal Tel: +47 74 17 52 17 / +47 924 53 163 (mob)
Sähköposti: sidtr@trondelagfylke.no

Tiedotuspiste Lapin liitto

PL 8056 FIN-96100 ROVANIEMI
Kotisivu: www.lapinliitto.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lapinliitto.fi

Anna-Mari Auniola +358 400 762372
Tiina Marjeta +358 40 612 3831