Euroopan komissio
http://ec.europa.eu/index_sv.htm

Virallinen valuuttakurssi
Valuuttakurssi (InforEuro) | Euroopan komissio (europa.eu)

EU:n valtiontukisääntely (Työ- ja elinkeinoministeriö)
http://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely

Statsstöd (Regeringskansliet)
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/

Lapin Liitto
http://www.lappi.fi/lapinliitto/interreg-v-a-pohjoinen

EU:n alue- ja rakeenepolitiikka
http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/eu_n_alue-_ja_rakennepolitiikka/rakennerahasto-ohjelmakausi_2014-2020

Rakennerahastot
http://www.rakennerahastot.fi/etusivu

FLC Suomi
http://www.rakennerahastot.fi/web/eay/ensimmaisen-tason-valvonta-flc
https://www.rakennerahastot.fi/web/eay/materiaalipankki#.V8_zLk1zaUk

Hankinnat
http://www.hankinnat.fi

Guidance on public procurement
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/

Northern Sparsely populated areas
http://www.nspa-network.eu/

The Barents Euro-Arctic Region
http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council

Pohjoiskalotin Rajaneuvonta
http://granstjanst.net/sv/

North Sweden
http://www.northsweden.eu/

East & North Finland
http://www.eastnorth.fi/frontpage

NorthNorway European Office
http://www.northnorway.org/

Kolarctic 2014-2020
http://kolarctic.info/


Jos tarvitsette hankkeisiin liittyviä virikkeitä, katsokaa tietoja eri hanketietokannoista: