EU kommissionen
http://ec.europa.eu/index_sv.htm

Officiell valutakurs
Växelkurs (Inforeuro) | Europeiska kommissionen (europa.eu)

Statsstöd (Regeringskansliet)
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/naringspolitik/statsstod/

EU:s regler om statligt stöd (Arbets- och näringsministeriet)
http://tem.fi/sv/EU-regler-om-statligt-stod

Northern Sparesely populated areas
http://www.nspa-network.eu/

The Barents Euro-Arctic Region
http://www.beac.st/in-English/Barents-Euro-Arctic-Council

Nordkalottens Gränstjänst
http://granstjanst.net/sv/

Upphandlingsmyndigheten
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/

Guidance on public procurment
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/

North Sweden
http://www.northsweden.eu/

East & North Finland
http://www.eastnorth.fi/frontpage

NorthNorway European Office
http://www.northnorway.org/

Kolarctic 2014-2020
http://kolarctic.info/

Lapin Liitto
http://www.lappi.fi/lapinliitto/interreg-v-a-pohjoinen

Behöver ni inspiration för hur ett projekt kan se ut? Här hittar ni information om projekt i olika projektdatabaser:

Europa direkt Norrbotten
http://europadirektnorrbotten.eu/

Din guide till EU-program i Sverige
http://eufonder.se/om-eufonder.se/folj-oss/sprid-information-om-eufonder.se.html