Vem kan ansöka om stöd?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person- privat eller offentlig. Det måste finnas partners från minst två länder inom programområdet. Nordprogrammet ser positivt på att det är partners från alla tre länderna (Sverige, Finland och Norge). För mer information hur ni går tillväga för att ansöka om ett projekt se avsnitt planera och ansöka i projekthandboken. Ansökan ska ske elektroniskt via ”Min Ansökan” – mer anvisningar om ansökningsförfarandet finns i guiden.

Norska partner som ska ansöka om statliga Interregmedel (IR-midler) gör detta via Troms Fylkeskommune i ansökningssystemet RF13.50.