Till vad kan man ansöka om stöd
Ett projekt inom Nordprogrammet kan handla om olika verksamheter. Oavsett inriktning eller storlek har alla projekt något gemensamt: Allt börjar med en idé om att åstadkomma en förändring. Det kan vara något som saknas helt, ett problem som behöver lösas eller något som behöver utvecklas.

Nordprogrammet har identifierat fyra insatsområden med störst utvecklingspotential och med möjlighet att arbeta gränsöverskridande inom: Forskning och innovation, EntreprenörskapKultur och miljö och Gemensam arbetsmarknad.

Det finns två typer av projekt att söka stöd för – projekt eller förstudie. Ett projekt kan pågå maximalt i 36 månader. Det finns ingen beloppsgräns för hur mycket stöd som kan sökas för ett projekt. En förstudie kan pågå under högst 12 månader. Gränsen för hur mycket EU-stöd som maximalt beviljas en förstudie är 10 000 EUR. En förstudie kan till exempel utreda förutsättningarna för ett kommande huvudprojekt eller användas för att bygga ett partnerskap.