I menyn till höger hittar du fler frågor och svar.

När är nästa ansökningsomgång?

https://interregnord.demoweb.se/ansok/

Vilka är insatsområdena?
1. Forskning och innovation, 2. Entreprenörskap, 3. Kultur och miljö, 4. Gemensam arbetsmarknad

Vem kan ansöka om stöd?
Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person – privat eller offentlig. Exempel på offentlig juridisk person kan vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person kan vara aktiebolag, handelsbolag samt ideella och ekonomiska föreningar.

När det gäller de förenklade redovisningsmodellerna ”2 kostnadsslag för alla typer av projekt (40%-schablonen)” och ”Klumpsumma”, måste alla parter i ett projekt använda sig av samma modell i sin budget eller kan en part t.ex. välja 40%-schablonen och en part istället använda sig av samtliga kostnadsslag i sin budget?

Alla parter i ett projekt måste använda sig av samma modell. Undantagen är ev. norska parter där ingen av förenklingsmodellerna är aktuella. Observera att ”Klumpsumma” endast är aktuell vid förstudier. Den andra förenklingsmodellen kallad ”40%-schablonen” kan användas av alla typer av projekt avseende EU-stödet.

Viktiga datum
Dessa datum gäller för parter inom EU. Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod är den 30 september 2022. Sista datum för att lämna in slutredovisning till nationella kontrollanter är den 30 november 2022. Sista datum att ansöka om slututbetalning via www.minansökan.se är den 28 februari 2023.