När det är dags att ansöka om finansiering till ert projekt ska ni använda er av den elektroniska tjänsten ”Min ansökan” som ni når via www.minansokan.se. Där skapar ni ett konto med användarnamn och lösenord. Här hittar ni en Guide som ger er en överblick av Min ansökan, ansökningsformulärets uppbyggnad och viktiga funktioner som är bra att känna till. I Min ansökan är det möjligt att välja svenska eller finska som språk.

I avsnittet Min ansökan, hittar ni utförlig information som ni behöver för att kunna fylla i ansökan korrekt.

Norska partner som ska ansöka om statliga Interregmedel (IR-midler) gör detta via Troms Fylkeskommune i ansökningssystemet RF13.50.

Här finner ni exempel på Min ansökan (EU) och Søknadsmal Interreg NORD (Norge).