I Nordprogrammet är det viktigt att det finns en näringslivskoppling i projekten, och framför allt i insatsområde 1 och 2. Inom forskning och innovation efterfrågas detta eftersom programmet stödjer tillämpad forskning (inte grundforskning) och eftersom de flesta universiteten i området har samverkan med näringslivet. Inom entreprenörskap är det givet att projektidén ska komma från näringslivet eller näringslivets behov i alla fall. I båda fallen bör resultaten ge nytta till näringslivets utveckling. Det är små och medelstora företags utveckling och tillväxt som ska främjas i båda insatsområdena. I 1:an genom att få fler företag delaktiga i forskning och innovation och i 2:an genom att öka företagens konkurrenskraft genom nya affärsmodeller och export.

I insatsområde 4 kan det vara bra att tillgodose näringslivets behov av kompetenser.

Näringslivet bör finnas med som part i projektet, deltagare i projektaktiviteter eller finansiär, eller åtminstone tydligt få ta del av resultatet. Företagens medverkan på olika sätt i projekten visar också på att projektet och dess resultat är efterfrågat/behövd i näringslivet. I vissa fall kan det vara så att projekt löser ett problem eller behov som inte näringslivet identifierat ännu men som kommer att gynna dem efter att projektet är genomfört.