Stödmottagaren är skyldig att i alla aktiviteter informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden. För att uppfylla detta krav ska logotypen för Europeiska unionen eller Interreg-logotypen används i allt material som framställs för att informera om genomföra och/eller marknadsföra projektets verksamhet.

Logotypen för Europeiska unionen består av;

  • EU:s emblem (EU-flagga)
  • Texten Europeiska unionen och
  • Texten Europeiska regionala utvecklingsfonden

Interreg-logotypen består, förutom av ovanstående tre punkter dessutom av programlogotypen för Interreg.

Logotyperna hittar ni här. EU-flaggan finns även att hämta här, http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sv.htm.

Här hittar ni en ”Kommunikationsguide för Nord-projekt” som är framtagen som ett stöd för projekten i kommunikationsfrågor.

Vad gäller informationsskyldigheten så finns ytterligare krav som stödmottagaren måste ta hänsyn till. Dessa är;

  • Om andra logotyper finns med i materialet ska logotypen för Europeiska unionen (EU-flaggan) vara minst lika stor, i höjd eller bredd, som den största av de övriga logotyperna. När det gäller storleken på logotypen är det viktigt att tänka på att alla texter ska vara läsbara.
  • Även i filmer, radioreklam och dylikt ska Europeiska unionens logotyp synas eller nämnas.
  • Kravet på hänvisning till regionala utvecklingsfonden gäller inte små reklamföremål.
  • Att på webbplatsen, om en sådan finns, ge en kort beskrivning av verksamheten, inklusive syfte och resultat, och framhäva unionens ekonomiska stöd. På webbplatsen ska logotypen för Europeiska unionen publiceras i färg och vara väl synlig utan att besökaren behöver skrolla. Hänvisningen till regionala utvecklingsfonden ska finnas på samma webbplats. I alla medier ska färg om möjligt användas.
  • Att sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad. Affischen måste vara i minst A3-format, och av den ska det framgå att projektet har fått stöd från Europeiska unionen. EU-emblemet med tillhörande texter ska finnas med. Det finns en mall för affischen under ”Dokument-Blanketter och mallar” som projektet kan använda.
  • Att under projekttiden sätta upp en stor synlig skylt om projektet har ett sammanlagt offentligt stöd (nationellt och från EU) på mer än 500 000 euro i de fall det finansierar infrastruktur, bygg- och anläggningsarbeten eller inköp av fysiska föremål.
  • Att efter projekttiden sätta upp en stor permanent plakett om projektet har ett sammanlagt offentligt stöd (nationellt och från EU) på mer än 500 000 euro i de fall det finansierar infrastruktur, bygg- och anläggningsarbeten eller inköp av fysiska föremål.

Det finns olika tekniska krav vad gäller färg på EU-logotypen. Exakt vad som krävs går att utläsa i förordningen 821/2014. Några exempel:

– om ni använder er av svart enfärgstryck ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

– Om ni använder en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av rektangelns höjd för att framhäva emblemet.

Informationsmaterial som använts i projektet ska arkiveras tillsammans med övrig dokumentation och enligt samma arkiveringsprinciper. Läs mer om stödmottagarens skyldigheter och tekniska krav vad gäller information/kommunikation i EU-förordningarna nr 1303/2013 och 821/2014.

Update 2020-03-12