Finansiering
Ett projekt kan finansieras med EU-medel upp till 65% medan norska Interreg-medel kan stå för 50% av den totala finansieringen. För att ett projekt ska beviljas finansiering från programmet måste en del av kostnaderna finansieras genom offentlig eller privat medfinansiering. Det är enbart kontanta medel som godkänns som medfinansiering.