Ansökningsomgång 3 1 december 2015  -1 februari 2016 ansökningsomgången var en riktad omgång med särskilda prioriteringar inom de två delområdena Nord och Sápmi.  Delområde Nord var öppet för ansökningar inom alla insatsområden utom insatsområde 1. Delområde Sápmi var öppet för ansökningar inom alla insatsområdena.

Inkomna ansökningar.

Prioriterade projekt – Hyväksytyt hankkeet