Ansökningsomgång 11

  • 15 augusti – 30 september 2019
  • Observera att det är begränsat med EU-medel gällande insatsområde 1.
  • Prioritering av ansökningar sker vid styrkommittéernas möte den 21 januari 2020.

OBS! Medfinansieringen ska vara bekräftad till sekretariatet senast den 2 januari 2020. Medfinansieringen bekräftas genom att stödmottagare skickar in beslut om beviljad medfinansiering alternativt blanketten ”Försäkran om medfinansiering” från externa medfinansiärer samt från stödmottagarna själva om dessa ska finansiera en del av sina egna kostnader. Dokumenten ska vara sekretariatet tillhanda senast 3 veckor innan projektet tas upp i styrkommittéerna, dvs senast den 2 januari 2020. Projekt som inte har sin medfinansiering bekräftad senast detta datum kan komma att avslås grundat på att medfinansiering saknas.

Ni kan kontakta norsk förvaltningsorganisation ifall ni har frågor angående norska IR-midler. Se även Norska IR-midler call 11. føring på norsk side

Inkomna ansökningar Interreg Nord call 11

 

Ansökningsomgång 10

  • 15 april – 28 maj 2019
  • Prioritering av ansökningar vid styrkommittéernas möte den 1-2 oktober 2019

OBS! Medfinansieringen ska vara bekräftad till sekretariatet senast den 9 september 2019. Medfinansieringen bekräftas genom att stödmottagare skickar in beslut om beviljad medfinansiering alternativt blanketten ”Försäkran om medfinansiering” från externa medfinansiärer samt från stödmottagarna själva om dessa ska finansiera en del av sina egna kostnader. Dokumenten ska vara sekretariatet tillhanda senast 3 veckor innan projektet tas upp i styrkommittéerna, dvs senast den 9 september 2019. Projekt som inte har sin medfinansiering bekräftad senast detta datum kan komma att avslås grundat på att medfinansiering saknas.

Ni kan kontakta norsk förvaltningsorganisation ifall ni har frågor angående norska IR-midler. Se även Norska IR-midler call 10. føring på norsk side

Inkomna ansökningar Interreg Nord call 10

 

Ansökningsomgång 9

  • 14 december 2018 – 28 februari 2019
  • Prioritering av inkomna ansökningar vid styrkommittéernas möte i maj 2019.

Inkomna ansökningar Interreg Nord call 9