Sjätte ansökningsomgången i Nordprogrammet är öppet mellan 1 juni 2017 till 4 september 2017.

Inkomna ansökningar Interreg Nord call 6

Prioriterade projekt/ Hyväksytyt hankkeet call 6