Ansökningsomgång 1 15 januari 2015-26 februari 2015 öppet inom alla insatsområdena för delområde Nord och Sápmi.

Ansökningar  1

Prioriterade projekt